Top Banner
Nasrudeen en Danny schrijven geschiedenis met de starting gate ------------- 1e Deca Challenge succesvol afgerond ------------- Formula nieuwe kampioen Surinaamse Troefcallbond
facebook twitter linkedin googleplus rss
SMEsport banner 205x647
donderdag, 10 april 2014 08:56

Ilonka Elmont

Geschreven door 
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

De Ilonka Elmont Foundation is gespecialiseerd in het creëren en implementeren van sportontwikkelingsprojecten in Paramaribo en de districten. Met het project Special Edition besteedt de Stichting extra aandacht aan kinderen met een beperking. De Ilonka Elmont Foundation is van mening dat, speciaal voor deze groep, sportactiviteiten, spel- en bewegingsactiviteiten een zeer belangrijke factor is.

"Special Edition" is niet alleen gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met een lichamelijke- en of geestelijke beperking maar ook in het betrekken van deze kinderen op een sympathieke en praktische wijze om kennis te maken met sport en bewegen.

Dit gebeurd door middel van het organiseren van Special Sports Events, de zogeheten sportdagen, voor onder andere de mytylscholen en het Bijzonder Onderwijs. Deze sportdagen worden verzorgd door de Ilonka Elmont Foundation in samenwerking met haar vrijwilligers en andere professionele organisaties.

De Ilonka Elmont Foundation werkt sinds 2013 samen met het Bureau Speciaal Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs om de Special Sport Events zo goed mogelijk te laten aansluiten op de capaciteiten van de kinderen. Ook zijn er in 2012 twee Train-de-Trainer programma's geweest van het sportprogramma Ready&Able van het Caribbean Sports and Development Agency welke speciaal gericht is op het werken met kinderen met een beperking. Vanaf 2013 zal de Ilonka Elmont Foundation deze training zelf verzorgen in samenwerking met eerder gecertificeerde vrijwilligers.  

Ieder lichamelijk gehandicapt kind en jongere in de leeftijdscategorie 6 tot en met 20 jaar kan meedoen aan de sportdag. Daarnaast vindt de Ilonka Elmont Foundation het belangrijk om informatie en voorlichting te geven over aangepast sporten. Deze informatie richt zich niet alleen op de kinderen en jongeren, maar ook op ouders, familieleden, betrokkenen, begeleiders en revalidatiecentra. De sportdag wordt kosteloos aangeboden.

"Special Sports Event" is een sportstimuleringsproject om leerlingen binnen het speciaal onderwijs te laten zien en ervaren hoe leuk sport en bewegen kan zijn.

"Special Edition" wordt gekenmerkt als een "lerende" organisatie. De Foundation staat open voor opmerkingen, suggesties en nieuwe ideeën. Een ieder die een bijdrage wilt en kan leveren wordt uitgenodigd om het primaire doel te verbeteren bij het aanbieden van sport, spel- en bewegingsactiviteiten voor kinderen met een beperking. Door het organiseren van sportdagen wordt de sportparticipatie van kinderen met een beperking vergroot.

Doel
Sport is niet alleen gezond maar is ook een nuttig tijdverdrijf. Doordat je continue bezig bent met een verbetering, gaat het gevoel van zelfvertrouwen en zekerheid omhoog. Een gevoel van veiligheid door in jezelf te vertrouwen vergroot het welzijn.

De Ilonka Elmont Foundation Special Edition heeft zich in het uitvoeren en implementeren van de sportdagen het volgende ten doel gesteld:
1. Kennis maken met verschillende vormen van sport en spel.
2. Het spelenderwijs stimuleren van de bewegingsactiviteit.
3. Het stimuleren van sport- en spelparticipatie.
4. Het aanbieden van sport met als doel communicatie, geaccepteerd te worden, respect te hebben en krijgen, te revalideren en om plezier te hebben.
5. Continuïteit waarborgen van sporten, spelen en bewegen.
6. Plezier hebben in sporten, spelen en bewegen.

Missie
Het vergroten van de bewegingsstimulans voor kinderen met een lichamelijke- en of geestelijke beperking door deze kennis te laten maken met sport. Door het organiseren van sportdagen zogeheten 'Special Sports Event' wordt de sportparticipatie van kinderen met een beperking vergroot.

Visie
Sport, spel en bewegen zien wij al een uitstekend middel om de bewegingsstimulans en de sportparticipatie voor kinderen met een beperking te vergroten. Wij zijn van mening dat sporten, spelen en bewegen een belangrijke bijdrage doet aan de ontwikkeling en karaktervorming van een kind maar is bovenal gewoon leuk en gezond is om te doen.

Door sportdagen te organiseren waarbij verschillende soorten sporten en spelletjes worden aangeboden krijgen de kinderen niet alleen de kans om kennis te maken met verschillende sporten maar ook om ze te laten ervaren hoe welke sporten en spelletjes zij het leukst vinden om aan mee te doen. Het plezier van kinderen staat tijdens deze sportdagen voorop.

Strategie
"Special Edition" zal 4 x per jaar, in samenwerking met andere professionele organisaties, het Special Sport Event (sportdag) organiseren waarbij tussen 150 - 200 kinderen met een beperking de kans krijgen om kennis te maken met sport en spel. Ook biedt de Ilonka Elmont Foundation de talenten de kans om zich verder te kunnen ontwikkelen in de sport door zich aan te sluiten bij een club of vereniging (Special Olympics).

Ilonka Elmont Foundation

Lees 2883 keer Laatst aangepast op donderdag, 10 april 2014 09:06
Marsosur